דמותך
דמותך עומדת גבוהה יפה וזקופה..
דמותך נותרה  כשהיתה למרות השנים..
ונעלמות  17 שנה
אתה ניצב שם
שערך הבהיר מתבדר
החיוך  נסוך על יפי פניך

ואתה מנופף לי בידך ..

 

ופתע אופפך הענן

ותילקח

אל ברד הכדורים,

אל מטח האש..

וניטשת בעפר

אין מקימך..

 

אך דמותך  עדיין  ניצבת

איתנה בפגעי    הזמן

עומדת וממתינה