עוד לא יום

כנראה

לא רק אני חשוכה, מתעטפת

- ארץ קרה שחורה אין הַכּיר -

 

אחר כך החושך יִגָלל

רמזי אורה יְחיו חרכיךְ

אני אראה

בניךְ מתקבצים עטופים

לברך יוצר אור

 

ועכשיו

משגיחים מחלון

לראות אם שמש,

לעמוד דומיה

לפני מלך, ראויים

להגיד תהלתךָ