לורַדים שלי יש ריח סיגריות

 

כאשר תחבתי אפי

גיליתי כי פועל זר מעשן אותם

מספיג בהם תרבות נכר.

 

ורדים מעושנים.הוי ארצי!