חזקים החיים מהמוות:

למרות שבסוף מכניע,

למרות ותמיד יפחיד,

ולעד אותנו ירתיע.

לעתים מתקבל בזעקה,

כאשר אותנו יפתיע.

לעתים בחיוך ושלווה,

כאשר הוא צפוי ומרגיע.

איתנים החיים מהמוות:

אשר בא, לוקח, הולך.

החי: מגיע, נותן,

אהבה בכולם מפלח.

כל חי לחיים שיבואו:

את כולו ימסור מעצמו,

שלא כמוות הבא:

לוקח וייקח רק לו.

חזקים החיים מהמוות:

למרות שאין הסכמה,

חזקים החיים מהמוות,

כי מה שיבוא הרי שהיה.....

                                                                     20.3.99