פחדתי

 

פחדתי כי כהו עיניי:

ולא אוכל לקרוא.

מאבד זיכרון:

ולכתוב לא אצליח.

רעדתי כצריף אותו הרוח תנענע.

אלוהי! שלם לו אלוהי

מאחר והושיט לי את כף רגלו ביבבה,

כלב אשר ספרים לא קורא

ושירה לא כותב

ואני בכל זאת חשתי ששירתו

מהלב באה

 

                                                25.3.06