בכבש הששה עשר התחלתי מתעייף

מאז עבר לו זמן, ואני עודי עייף

"מחר ועוד מחר ועוד מחר... יזחל אט אט כצב"

איך קשה ולא מתאים הוא

מה שנקרא עכשיו.