אני לא נוגעת
במקומות החשופים
במקום שמיתרי הכאב
מחשבים להיקרע

אני מותירה את האותיות
מרצדות ועקומות
את המיטה סתורה
מי שיבוא מחר
יהיה עד

אני לא נוגעת
מותירה שלם את הקרע
לא מזיזה ממקומו
את הכאב.


21-3-05