כוכב/אלי אייזנר

 

הם אומרים לך תמיד, כי אתה לא מוצלח.

הם תמיד מתלוננים, על איך שהחיים

אותך סוחפים אל תהום האדמה.

 מנסה להתרומם, אבל לא מצליח.

 רואה את עצמך מטפס אל הפסגה.

 

שא עיניים מעלה, מעלה אל השמיים!

אל תאמר! אל תאמר!אסור לך לאמר!

יש מקום, מקום אי שם, שם אתה כוכב!

הסתכל על עצמך, שם תמצא תשובה...

תשובה...

 

 תמיד מטפס ותמיד אתה נופל,

נופל חזק, חזק למטה לתוך המחשבות.

אתה אוכל את עצמך כי הגעת עד הסוף,

ושוב אתה חושב מה יכול היה להיות...

 מסתכל על המראה ואינך מתרצה...

אינך מתרצה...

 

שא עיניים מעלה, מעלה אל השמיים!

אל תאמר! אל תאמר!אסור לך לאמר!

יש מקום, מקום אי שם, שם אתה כוכב!

הסתכל על עצמך, שם תמצא תשובה...

תשובה...