וארשתיך לי באמונה וידעת את ה´

 

וידעתי אותך וידעת את ה´

ולא אהיה יותר שמח

כי כבר לא אהיה יותר תמים

ולא אהיה כתינוק

מאושר

ללא דאגות

כי ידעתיך וארבה דעה.

 

גם זה הבל ורוח,

אמר המחבר.