היום אני מבקשת סליחה

גם ממך וגם ממך.

היום אני מבקשת סליחה גם מעצמי גם מרעי

אני מבקשת סליחה בתחינה מפצירה

סלח לי מכר על כל מה שהיה

גם אם היה נדמה שאני לא מספיק רגישה

דע לך שעל עוונותיי אני מרירה...

תן לי  סימן תן לי גם אות

ממך אליי שדר לי בשורות

כי עדין ליבי מוצנע לליבך

אהוב סלח לי בבקשה.