בבית בו אני גר,הקירות צבעוניים.

בבית בו אני גר יש הרבה ממתקים,

בחדר בו אני נם יש תמונות משמחות,

בחדר בו אני נם  יש ארגזי ספרים חכמים

 שמלמדים איך להיות שמחים.

המסדרון מואר באור צהוב מחמם,

והאיצטבה בחדר האוכל מלאה אבני פז ויהלומים.

אבל אני לבדי בין כתליו ,רוצה לברוח לכותל אחר..

אולי ההוא שבעיר הקודש,אינני יודע,

אך ליבי מבועת ונפשי חפצה לדרוש בשלומו של הצור..

צור משלו,צור משלי.

אלוקים ינחני בדרך.

יקחני למבואות נסתרים וטובים,

אולי כזוהר הרקיע,אולי יובילני בין אלפי ספרים חכמים.

או ימתיקני בממתקיו,באורו החם.באוצרותי.ביהלומי

אולי.

אולי..

א ו ל י...