צריבה איומה בעיניים אני מחזיקה את הדמעות עוד קצת... מנסה למחוק זכרונות אך הכל עוד טרי זה קשה. הבדידות הזו חונקת אתה כבר לא לידי אני עכשיו מתאפקת הפעם זה היה אמיתי. צריבה איומה בעיניים מחזיקה את הדמעות עוד קצת... אתמול חבקת גופי אחזתי ידך בתקווה הכל עוד טרי זה קשה. צריבה איומה בעיניים כבר לא מחזיקה שום דמעה.. זה פורץ החוצה בשטף ק ש ה .