למה לפעמים הכל נראה מיותר? למה לפעמים הכל נראה כל כך חסר תועלת? אולי אם היינו מנסים יותר? אולי אם היינו מוותרים לעצמנו פחות? אולי אם לא הינו נשברים? נמאס לי. נמאס לי מאותם אנשים שמדברים ולא עושים. אין דבר קל יותר מלזרוק מילה באויר. נמאס לי. נמאס לי מאותם אנשים שרק חולמים. למה לכולם יש תירוצים? למה כולם מתחבאים? למה אין יותר אנשים שלא נכנעים? למה כל התשובות הם נראה, נשמע ואולי? נמאס לי. נמאס מאותם אנשים שרק מקטרים???