אַיֶכָה

 

איכה יהודי יקר,

כוחך הגנוז יושב משתומם,

מדוע איני מנוצל.

הנשמה מסתובבת הגוף המגושם,

רוצה היא להתפרץ ממך.

 

איה הנשמה, במעמקי גופך,

קום יהודי, תן לה מבוקשה,

רק קדושה היא מזונה,

גם היא חלק ממך.

 

איכה ,אורות השפע

מצפים לראותה.

איה היא,

נשמת השלהבת המאירה.