"..בפעם הבאה תבחרי מישהו שקוראים לו אברהם"

 

מידת הָדין ממוּסגרת על קיר

כבר שנים שמִצטחקת

אל משפילֵי מבט, קוראי הכתובת

עבור זְקֵנַתָּם-  משׂיחים על תואר וצבעים

והיא-עבורם-משׂיחה דעתה

או לפחות מעמידה פנים.

 

אותו התם, כוסה ברגבי אדמת מדושׁנת שְׁכוֹל

והיו הרהוריי למישׁור

אֹהליךָ נִדמים כקבע

לתחושת ארעיות אופפת

אין צורך להסית את נושא השיחה,

טרם נמצא מבשר לה

בושֵׁשׁ כי ,מתבוסס הוא בדמי חייו.

 

 

 

אלוקים לא מפסיק לגבות דמי חסות.

 

.