,שכב לישון ילדי הרך

.כבר דולק ירח

,את אורו לך שלח

עם חלום שמח.

,וכוכב יאיר עליו

.שלך יימתק

,אמא כאן ,אותך תאהב

.רק תמיד תצחק

,שכב לנוח ילד קט

,הס ,עצום עינייך

,ופיה טובה אחת

.תלטף חלומותך

,על כוכב תפרוט שלווה

.לישנים ,שיר אושר

,תנגן באהבה

.עד ישכים הבוקר