ברחת לי אז ברחתי גם אני

עכשיו אני רוצה לתפוס משהו

לחיות משהו

אלוקים

תן לי אותך