איכה .

"רק על עצמי לספר ידעתי"

ללא שם

הגיגים על אמת...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה