מחזה ועוד מחזה

מראות מתנפצות כאן

שקר ועוד שקר

הגוף קופא באפלה

 

שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה

וחיים בחוסר התשובה

האגו שלי

הורג אותי

ולכן אני חיי

 

יום אחד אתם לא תיהיו כאן

אתם לא תיהיו כאן חיוכים מזוייפים

אני לא יסבול יותר את זוי פניכם

ואני ימצא אנשים אמתיים