אני מרגיש כל כך רע

איך יכולתי לפגוע בך?

כמה דמעות עוד אוכל להזיל 

עד שלי תוכלי לסלוח?

 

אני מצטער איך יכולתי לחשוב

לפגוע בדבר שלי הכי קרוב

 

איך זה שלא חשבתי לפני

המילים כבר יצאו ואי אפשר לתקן

כמה זמן עוד תכעסי עלי?

אני לא יכול להמשיך בלעדיך

 

אני מצטער איך יכולתי לחשוב

לפגוע בדבר שלי הכי קרוב

 

איך זה קרה ולמה עכשיו

הזמן לא יתקן את המצב

אולי תסלחי לי אני מצטער

אני לא יכול בלעדיך יותר