בִּבְקָרֵי סעַרָה

אָנִי נוֹשַׁבֶת הָחוּצַה

להִינַתֵּז אֶל מוּל יַם סַכוּר

וּכָּאַשֶׁר הָגָעַשׁ שֶׁלִי הוֹפֶךְ חִיצוֹנִי

אֶפשַׁר סוֹף סוֹף להֵרַגָע.