כשמלאך המוות בא

אין מדברים אליו כשווה בין שווים

בוכים , מתחננים ,מייבבים, מיללים,

אומרים כל מה שחושבים שהוא רוצה לשמוע

כדי לחיות עוד יום עוד חמש שנים עוד עשרים

ואם יהיה לך מזל ושכנעת אותו

(לעוד עשרים שנה עוד חמש שנים עוד יום)

תוכל שוב לקום ולנגב את הדמעות ולנשום

אוויר חדש של חיים חדשים

אחרי שהוא הלך, זה מתחיל.