לא ידעתי את רצוני

בתוך כל הפיתוי שאת

כרובוט סתור תיכנותים

בהיתקצרו קורס ומט

ידי רק זוג אחד היו

ולא הספיקו למעמד

לא הצלחתי לעמוד בקצב שעצמי חמד

ואת אמרת בקושי

דרך נשם להט

כל החיים לפנינו

וטעית,וצדקת.