כשאלוהים ברא בטובו את האישה
חשב עגול חשב מושלם

חשב על אדמה

ועל כן קולל בורך בן אוריון

להיות חושק בת גאיה עד יומו האחרון

וטיולי כולם (ואני טייל ותיק)

סבבו  גופך הרענן עתיק

נשכבתי בסוף מרוצה ומותש

על אם דרך אחת ונירדמתי

ליטפת שערי ולחשת באוזני

והקשבת לגופי כשנשמתי.