סובו ציון ועריה, הקיפו כפריה כי בא השמש ממבוא מזרח ויעל אל פני תכול רקיע להאיר יושביו ברחמים רבים לשמח לב יתום ואלמנה לצבוע העולם בצבעי הטבע ולבשר על גילה וגאולה 02-6