לך!

    כה כואב!

הן ביקשתי אותך מהאל שתשוב,

ולא שבת!

אך את אור הירח שמת מרום, לי האות

כי הלכת בלי שוב!

התשוב?!

הן הנחתי נהר נחליי מול האל, כי תשוב,

ולא שב! ולא שבת אלי.

מי היה כי ישוב ההולך השב לא ישוב

!לך

כה כואב!

הן ביקשתי אותך מהאל שתשוב

ולא שב!

,לא שב

ההולך שהבטיח לשוב

עד יכה בי דמו עד זוב עין הקץ

ושכבת העפר שקברתי עליו

היא תימוט מחדש אף עליי,

עד אין קץ!

כי השב, לא ישוב!

לך!

כה כואב!

כי ירח מרום עוד יכה בי בלי שוב

אל השב ההולך שלעד לא ישוב!

לא ישוב עד שבתי  בקברי, כי אשוב!!

ודמעות העפר על השב! כי השב לא ישוב

מי היה כי שב הלך השב לא שב

מי יהיה כי ישוב ההולך הישוב לא ישוב

כי השב לא ישוב!