וכל אותו הלילה

התגשמו אלינו העבים

וטיפות נשרו על גג ביתו

על אפו הקטן ועל תלתליו הפראיים

והוא כולו מצוי בשינה רעננה כגשם

ונושם לעומק יחד

עם סופה מתנשמת