ירוק,נוטף, מתהווה

מהלך בדממה בינינו

מצחק בקול אשר אינו נשמע

נכנס לתוכי ומציף

קלילות ושחרור

עצבות ודיכאון

מעין דילוג בתוך הנפש

עולה אני מתוך הרפש

ונזרק פנימה חזק

ושבו עולה והוא עודנו מצחק

זורקני אל עמקי הבור

ואחר כך מושכני אל גבהי מרומים

ושוב מטילני אל עמקי עפר

מנסה אני להאבק ,להתחמק

אבל הקול עדיין מצחק

עד שנמוג

ומשאיר אותי לבדי