בשלהי יום אשר עובר

כאשר אפילו לנשמתי לא נתתי מנוח

אני זוכר לאהוב

את מי שנתן לי את הכוח

לחיות