בשעות הרדומות של הליל

הודיעוני כי שמת קץ לנפשך

היתכן?

החייכן שלנו

המשמח בכל עת

תמיד אומרים

שנופלים הגיבורים

אבל קרב זה

לא היה קרב שטוף דמים

קרב זה

היה הקרב בעצמך

נלחמת ביסורים.

 

מוקדש לידיד ששם קץ לחייו אתמול 10.05.05*