כזו הרגשה

לא ממש מובנת

בפנים הלחץ

בלב, בין העצמות

אבל קיימת

מורגשת וכואבת

בקושי לנשום

הגובר מרגע לרגע

בכח החיות

האוזל לו אט אט

אולי זו ההרגשה

הדורשת בחתך

רק טיפה של כאב

זהותי ומהותי מובנת

טיפה נחשקת ונשחקת

אובדת לה

בין ים הסבל,הדמעות והדם.