מדינת החיים והמוות

מדינת השלום והמלחמה

מדינה בה ההיסטוריה נכתבת

אלפי עמודים בדממה

מדינת היהודים והתרבות

מדינה שהלוואי ותמשיך לשכון בינינו

מדינת ישראל זוהי מדינתנו