אד של אהבה נמצא בינכם    

             סובב אתכם כמו הכדור את השמש

             פורש את טובו עליכם ומובילכם אל הרגש

 

              ואתם מרגישים בלבכם את האד

              נושמים את ריחו החודר לבבות

              טובים השניים מן האחד-זוהי ברכתו החמה

              הידד לזוג, אשר מצא את נפשו התאומה

              להבת אהבתכם לא תכבה , לעד תישמר 

              ישות האחת בשנייה מעתה תישזר