הי, זה אני,    כן... מזמן לא הרמתי צלצול
רק רציתי לראות שאתה עוד שם
 שלא שכחת אותנו
אנחנו? אותך
אה.......
טוב, יש לנו פשלות , אבל אתה יודע שאנחנו מאוד אוהבים
  ומתגעגעים
     אין לנו שום קיום בלעדיך
מה אתה שומע? רעש
אה, כן, אנחנו עושים המון רעש בנסיון למצא אותך
איפה לחפש? איפה
אני לא שומעת טוב, יותר חזק בבקשה
איפה
אני לא שומעת.....
סליחה- אתם מוכנים לשתוק שניה