זהו סגנוני/ שלי/ בלעדי/ אותו ממני לא תקחי/ מלידתי נקבע/ לאחר מותי ישאר// גם את/ זו שמרחיקה אותי מעלייך/ שהיית רוצה לראותני מט/ לא תשני מילותיי/ את קו מחשבותיי/ בשמות שונים תקראי/ אך את כעסי לא תעוררי//. שיר עם זעם תמיד הולך.