באתי עם שמי.

מקופל במזוודת יד קטנה.

ודרכון מרופט וחבוט.

עמדתי מהססת בפתח ביתנו.

דלת כבדה.

לך יש שלושה שמות.

השמות שלך פרושים על מתלה בכניסה.

אמא שלך גיהצה וסידרה אותם.

לפי צבע.

לי יש שם מקופל.

אני עומדת בין שמותיך.

הדלת כבדה.