חברותייך מזמן הובילו לך שי

וכבר זמן רב אין מנגנים עוד.

אבלות הדרכים לארמון.

 

את נשקפת מחלון ביתך עם גינה

מצפָּה

היה כבר צריך להגיע

להחנות את הסוס שידע זה כבר לובן

לקול מצהלות פלאפונים ורדיו.

לשאול מה נשמע.

 

כתר הבד מהודק לראשך.

אין מתחתיו שיער לשלשל.

ואין מי שיחדור אל תוך הארמון

מבעד לכל הקיסוס