איך המבט הטוב הזה

כמטר היורד על ארץ עייפה

לחולל

וכל האור והחושך

והתהום שבי

הומים לקראתו שוקקים

ורוח אלוקים מרחפת

ובקרבי קולות מים רבים

 

איך בטיפות מים זכות

עולמות עולמות בי עולים

שטופי דמע ואור לקראתך,

יפים וטהורים וירוקים

להשמיע עם בוקר שירם מתרונן

לחולל תהילתם

לפני אלוקים

 

אף אני זכה

ועולה כתפילה

במקום בו פגע

באדמה הקשה

מבט טוב אחד

כמו מים זכים

כמו גשם ברכה

 

וחולל