אני רוצה להבהיר שלא כולם היו כאלה. ב"ה היו לי גם כמה מורים טובים באמת. אחרת לא הייתי מסוגלת להיות פה היום.

ובכל זאת, המערכת בכללה, היא כזו-

 

 

במשך שתים עשרה שנה למדתי בבית ספר. ועוד שלוש שנים לפני כן, בגן.

היו לי שתי גננות, חמש סייעות, עשר מחנכות, וכמה עשרות מורים מקצועיים.

 

למדתי לקרוא ולכתוב ללא שגיאות כתיב. למדתי לחבר מספרים, לחסר, להכפיל ולחלק. למדתי את חמשת חומשי התורה- מה אמר ה´ לאברהם, מה אמר משה לבני ישראל ומה אמר רש"י על כל פסוק. למדתי את חוקי הטבע- איך נוצר חשמל, מהי מערכת העיכול ומאילו חומרים מורכב האוויר. אפילו דרך ארץ למדתי- שצריך לאכול בפה סגור, שיש לכבד את האחר, ושאסור לדבר בזמן התפילה או השיעור. 

 

מאוחר יותר למדתי לחלק את המשפט לנושא, נשוא, מושא ישיר, מושא עקיף, לוואי ותארים. למדתי גם על כל מילה ומילה בפני עצמה- כיצד נבנתה, ומאין הגיעה אל השפה העברית. מהן אותיות השורש שלה, ומדוע חלקן נבלעו. למדתי שברים, גיאומטריה, משוואות אלגבריות, מטריצות ומספרים מרוכבים. למדתי את תולדות עם ישראל באירופה ובארצות ערב, את שירת ימי הביניים וגם כמה סיפורים מהעת החדשה.  

 

גם לימודי הקודש התרחבו. למדתי על כיבוש הארץ והחלוקה לנחלות, על תקופת השופטים, על המלכים ועל הנביאים השונים. למדתי קהלת, איוב, שיר השירים, הכוזרי, איש האמונה, עין איה, קיצור שולחן ערוך ושמירת שבת כהלכתה. למדתי מה כדאי לחשוב ובמה עלי להאמין.

 

למדתי דברים רבים, שלא היו ידועים לי לפני כן.

למדתי, למדתי, למדתי ולמדתי.

רק דבר אחד רציתי, ולא לימדתם אותי כלל.

 

לא לימדתם אותי לחשוב.