החלומות באוויר

ילדה קטנה עם שאיפות גדולות

בין שמיים לארץ

במקום שבו אנו צודקים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה