הסבלנות אותי עוזבת

ואיתה האשליה שכך אוכל לחיות

המרירות בי מתעצמת

והעצבות בי מתגברת

אני לא יודעת למה

מנסה ללמוד ולהבין

ושוב,

כלום ללא הועיל

בסופו של יום חושבת

איך לסיים את זה שמתחיל.