כל שרציתי

טיפת שלווה

שתוביל אותי למנוחה

שאוכל בבוא היום

להסתכל קדימה ולחייך

לומר רוצה לחיות

.יש לי למה

אבל את עוקרת לי אותה

את השלווה מהלב

רומסת במשפטים

הורגת במילים

כל ניצוץ טוב שבי

פשוט הניחי לי

.זה כל שרציתי