אני יושב למולו

פניו זוהרות מקודש

בעת קבלת שבת

של תחילת החודש