אור הזרקורים נפתח והקהל מתגלה

רעד עובר בגופי כאשר אני ניצב שם בודד

קול עולה מתוכי ואני שר

אך השיר רע וקולי צרוד 

וגופי כמעט קורס מחמת הבושה

כשלפתע עוד קולות מצטרפים

ואנשים פוסעים מהקהל אל הבמה ושרים

השרה מתחזקת והיא טובה ללב ונעימה לאוזן

כמה טוב לשיר ביחד