יצירות על יצירות מסתתרת

מחכות לנבוע ולפרוץ מתוכי

יצירות על יצירות צוללות

אל תוכי עצמי ואנוכי

לפעמים יוצר

לפעמים עוצר

אך בטוח אני באל השומר