לימדו מהנסיון הם אומרים

לקפוץ מגגות גבוהים

לחפש משמעות

בין התיבות

רק אחת

לי יכולה להיות

וזו לא את!