ובשמאל המכופף לימין נטעתי

את זרעי מחשבותיי לבאים אחריי

ובעת יעקרו נטוע

יפלו כחללים לקרקע, משוועים

לגשם ראשון.