קרררר

קר פה

אם רק היה לי חלון.

 

 

חממממם

חם פה

אם לא היה פה מזנון.

 

והיכן המתוקים?