חזירון הֲשקֵדון חזירוֹן הֲשקֵדון, נתפס בוילון. סביב, סביב רץ, בוילון נאחז. אוֹיָה, אוֹיָה, לאן נקלעתי? איפה אמאל'ה שלי? בקול רם - קורא. איפה אמאל'ה שלי? בבכי תמרורים – מילל. מצא שלולית מים, נרדם, עצם עיניים. לפתע התעורר ומצא – את אמא, על ידו – בַּבִּיצָה.