חוט מתקדם לעבר המחט

מתקדם וזז כהרף עין

חוט מתקדם , דלת נפתחת

החיים נמשכים עדיין.

 ויעבור החוט במחט ויחשב להקרע

כן חייו של אדם אשר ימצא בצרה

והחוט מתקדם ומתקדם ויוסף לעבור

     . ויצלח

ויעבור האדם את הבור